DELA

Staden beställer Svinö-modell

Stadsarkitektkontoret bjuder ut byggandet av en terrängmodell av Svinö holme på offert.
Holmen ingår i stadens generalplan, och nu skall man utreda om området är bäst lämpat för bostäder eller rekreationsmark, säger arkitekten Kyni Larpes-Nordas på arkitektkontoret.
– Terrängmodellen är den del av den inventeringen. Holmen har en speciell terräng som inte går att se tvådimensionellt. Den är oerhört kuperad.
Stadsarkitektkontoret har vänt sig till Ålands museum för att ta reda på om det finns fornminnen att ta hänsyn till, och man har informerat boende på holmen om att inventerare kan röra sig runt husknutarna nattetid. För man inventerar också flora, fåglar – och fladdermöss.
Underlaget skall vara klart nästa år. En översiktlig planering presenteras året därpå, och år 2012 skall delgeneralplanen slutföras. (pd)