DELA

Staden avvaktar med krögares arrende

Krögaren Michael Björklund, som driver Pub Niska och ÅSS-restaurangen, vill arrendera hamnmagasinet vid kaj 1 i Västerhamn.
Bakom ansökan ligger osäkerheten kring Pub Niskas framtid. Det här är Björklunds sista år som ÅSS-krögare och det är oklart om avtalet med hyresvärden Åländska segelsällskapet för Pub Niska i det närliggande servicehuset förlängs.
Därför vore en flytt till hamnmagasinet ett alternativ. Men byggnaden är k-märkt och hamnen har begärt att stadsplanenämnden gör en ny detaljplan för Västerhamn. I väntan på den planen väljer hamn- och säkerhetsnämnden att inte utarrendera hamnmagasinet. (pd)