DELA

Staden ansvarar för skyddshem

Mariehamns stad och landskapsregeringen har undertecknat ett avtal om skyddshemsplatser där staden förbinder sig att producera tjänster för hela Åland fram till slutet av år 2019. Avtalet gäller retroaktivt från och med januari i år.

Ersättningen baserar sig på efterfrågan på skyddshemstjänster och handlar preliminärt om en årlig summa på 200 000 euro uppskattat utgående från antalet invånare. Staden får nu 157 217 för verksamheten i år.

Tallbacken har granskats av ÅMHM och uppfyller kraven på produktion av skyddshemstjänster. (tt-s)