DELA

Städbolag uppfyller stadskrav

Städföretaget Arritas produkter uppfyller miljökriterierna som staden ställer, det konstaterade stadsstyrelsen på sitt senaste möte. Städföretaget har lämnat in intyg från underleverantören som bevisar att man har svanen- och ekomärkning.

Ett rättelseyrkande mot stadens upphandlingsbeslut hade lämnats in av ett konkurrerande städföretag, men yrkandet avslogs alltså av stadsstyrelsen. (ab)