DELA

Sprängningar upp igen i Jomalanämnd

Dalbo affärsfastigheters begäran om att få spränga bort 35.000 kubikmeter från Svibyberget för att kunna förverkliga ett kontors- och affärsprojekt behandlas på onsdag på nytt av byggnadstekniska nämnden i Jomala.
Det sker på begäran av ägarna till Dalbo affärsfastigheter, Tomas Brunberg och Gert Sviberg, som inte har godtagit det tidigare beslutet från nämnden att bolaget enligt lag först bör ansöka om bygglov. Dalbo affärsfastigheter har ännu inte ansökt om bygglov för projektet och inte heller offentliggjort vilka konkreta planer de har.
Byggnadstekniska nämnden grundade också sitt tidigare beslut på att det i detaljplanen för området inte nämns att en så omfattande sprängning får göras och att bolaget därför formellt borde ansöka hos landskapsregeringen om tillstånd för sprängning enligt naturvårdslagen.
Undantag från naturvårdslagen får endast göras om det finns antingen ett byggnadslov eller en detaljplan där själva sprängningsområdet och mängderna är klart angivna. (tt-s)