DELA

Språkröra i tv-tablåer

Läsare har noterat att det förekommer både engelsk och finsk text i tv-tablåerna för MTV3.
Det är MTV3 själva som av någon anledning skickar tablåerna på det sättet till TT Spektra i Stockholm som levererar alla tv-tablåer till Nya Åland.
TT Spektra har påtalat problemet för MTV3. (ms)