DELA

Språkets betydelse för återflytt utreds

Landskapsregeringen har satt igång arbetet med att utreda frågan huruvida språksituationen på Åland och möjligheten att få arbete här påverkar åländska studerande utanför Åland att flytta till eller återflytta till Åland.
I går beslutade landskapsregeringen att ge ÅSUB i uppdrag att under år 2007 utreda frågan. Utredningen görs som en del i en större utredning för AMS angående flyttningsrörelserna till och från Åland ur ett arbetsmarknadsperspektiv.
– Det har gått lite snabbare än planerat eftersom vi redan hade bokat in AMS-uppdraget och den här språkdelen passade in som en del i den undersökningen, säger förvaltningschefen Arne Selander.
Arbetet kommer att redovisas under hösten 2007 och kostnaden för uppdraget är 13.500 euro.
Enligt landskapsregeringens språkpolitiska program ska man även utreda i vilka situationer ålänningar upplever att de måste kunna finska eller att de inte får tillräcklig service på svenska.
– Den delen görs troligtvis under nästa år, säger Arne Selander. (as)