DELA

Spörsmål mot ”långrutt”

Liberalerna och Ålands framtid har lämnat ett spörsmål till lagtinget om kortrutten.
– Landskapsregeringen har istället för att driva kortruttsprojektet valt att ytterligare utreda behoven av kortruttssatsningar. Därmed fördröjs förverkligandet med följden att driftsutgifterna fortsätter stiga och att behovet av inskränkning i turlistorna kvarstår framöver. Dessutom har landskapsregeringen lämnat förslag på förändringar av trafiken som leder till en cementering av långruttsalternativen. Dubbla fartyg ska trafikera de längsta linjerna, skriver partiernas ledamöter.
Landskapsregeringen ska besvara oppositionens spörsmål i plenum. (aks)