DELA

Spelindustrin växer

HELSINGFORS. De finländska företagens sammanlagda omsättning minskade med nästan 10 miljarder euro i fjol, rapporterar Statistikcentralen. Minskningen skedde i de två största branscherna, det vill säga industrin och handeln.

Däremot ökade den sammanlagda omsättningen inom tjänstesektorn med 1,8 miljarder euro. Tillväxten kom främst från spelindustrin.

Den växande spelindustrin gjorde också att den sammanlagda rörelsevinsten inom tjänstesektorn ökade. Också industrin ökade sin vinst genom att gallra i kostnaderna.

Fjolårets största bransch var industrin med en sammanlagd omsättning på 147 miljarder euro. Handelns omsättning var 117 miljarder euro och tjänsternas 90 miljarder euro. Byggbranschens omsättning var 29 miljarder euro. (FNB)