DELA

Sparkrav manglades på ÅHS budgetmöte

ÅHS-ledningen har bjudit in företrädare för de olika enheterna för att under två dagar gå igenom den kommande sparbudgeten inför 2010. 3 miljoner euro måste sparas in på driften jmfört med årets budget och 30-40 olika sparkrav har listats.
– Inga beslut har fattats utan beredningen fortsätter. Den 15 september klubbar styrelsen budgetförslaget och ger det vidare till landskapsregeringen, uppger förvaltningschef Tom Axberg.
Som Nya Åland tidigare berättat är sparkraven hårda. Många jobb är i fara, verksamheter kan upphöra och service dras in. (ao)