DELA

Sottungabutik vill bli alkoombud

Sottunga andelshandel anhåller om tillstånd för att bli Alkoombud, senast från och med juni 2019. Syftet är att öka besöksmängden i butiken och därmed också övrig försäljning.

Kommunstyrelsen är positiva till initiativet och förordar ärendet för Statens ämbetsverk på Åland som beviljar tillstånd. (hh)