DELA

Sottungabor frågar om tunnel

Hur skall trafiken till och från Sottunga ordnas om och när det byggs en tunnel till Föglö? Det vill invånare på Sottunga veta i ett öppet brev till landskapsregeringen.
Landskapsregeringen hänvisar till trafikplanen från 2003, där det sägs att en ny färjlinje inrättas från Kökar via Kyrkogårdsö, Husö och Sottunga till Föglö Överö om ändhamnen för den södra linjen flyttas från Långnäs till Föglö Hastersboda.
Det finns också förslag om att flytta södra linjens ändhamn till nordöstra Föglö och därifrån köra via Sottunga, Husö och Kyrkogårdsö till Kökar.
Landskapsregeringen konstaterar att det än så länge inte finns några beslut om tunnel och att man därför upprepar det som sägs i planen för kortruttssystem.
För att hålla samma standard som i dag på trafiken bör tvärgående linjen finnas kvar och en helt ny linje inrättas för Sottunga – överö – Husö – Kyrkogårdsö – Kökar. (ht)