DELA

Sottungabor får gå på julmarknad

Färjan från Kökar till Sottunga går en timme senare den 6 december i år. Sottunga kommun har ansökt och fått beviljat av landskapsregeringen att färjan går klockan 14 istället för klockan 15 så att det blir tillräckligt med tid mellan färjturerna. Orsaken är evenemanget ”De vackraste julsångerna” med efterföljande julbord, julmarknad och julbasar på ungdomslokalen Sunnanberg.
Landskapsregeringen beslöt att bevilja förändringen och förändrar samtidigt avgången från Långnäs lördagen 6 december 2014 klockan 17.30 till klockan 18.00 för att undvika förseningar.
Ändringen påverkar inte färjpersonalens vilotider och ger inga ökade kostnader. (ns)