DELA

Sottunga beviljas lån på 140.000 euro

Landskapsregeringen beviljar Sottunga ett likviditetslån på 140.000 euro. Det slås fast i en överenskommelse om ekonomiskt stöd mellan Sottunga kommun och Ålands landskapsregering.
Landskapsregeringen avser vidare att under 2012 ytterligare analysera Sottunga kommuns ekonomiska situation och sedan ta ställning till kommunens resterande ansökan om 195.000 euro.
Ålands lagting beslutade om beviljandet av lån till Sottunga för två veckor sedan. Frågan var omdebatterad. Ålands framtid och Liberalerna var emot att landskapet ska ge lån, men landskapsregeringens linje vann omröstningen med 19-9. (aks)