DELA

Sosse-ja till Lissabon och nej till tunneln

Ålands socialdemokrater röstade i går kväll ett klart ja för att Åland skall ansluta sig till Lissabonfördraget. Av de 20 personer som kom till partiets medlemsmöte var 19 för fördraget medan en person lade ner sin röst.
Sossarna diskuterade även landskapets budget för 2010.
– Vi vill att anslaget på 900.000 euro för Föglötunneln i stället används för att höja kvaliteten på turistboendet. Det gäller allt från stugor till hotell, rapporterar Camilla Gunell (s).
– Vi vill också att det utökade jordbruksstödet på 1,6 miljoner ges till ÅHS för att kunna bibehålla Övergårds avdelning vid Grelsby ett år till tills Trobergshemmet är klart. Vi vill inte heller se avgiftshöjningar inom ÅHS.
Socialdemokraterna vill inte att man rör anslaget till Medis och beskriver den planerade nedskärningen som en total plundring av en verksamhet som gynnar många, i synnerhet kvinnor.
Inte heller Stornäset i Kastelholm vill sossarna röra, i stället föreslår man att man utreder möjligheterna att anlägga en golfbana vid Jomala gård. Och då naturbruksskolan i Jomala läggs ner vill man ha ett ekologiskt utvecklingscentrum där i stället.
– Det här är bara ett axplock av våra kommande finansmotioner, säger Gunell. (tt-s)