DELA

Sossar diskuterar beskattning

Beskattningsfrågan står på agendan när Socialdemokraterna för tredje året arrangerar en egen kongress. Årets möte går av stapeln lördagen den 24 oktober klockan 9-16 i lagtingets auditorium.
– Utgående från partiordförande Barbro Sundbacks utkast ”Egna pengar i börsen – Program för förnyelse av det ekonomiska systemet” debatterar kongressen temat, dels i en paneldebatt och i arbetsgrupper, skriver lagtingsgruppens sekreterare Anders Hallbäck i ett pressmeddelande.


Resolution målet
Socialdemokraternas skattegrupp kommer också att ge sin synpunkt på beskattningsfrågan och det är meningen att kongressens ställningstaganden ska utmynna i en resolution.
– Under kongressen kommer medlemmarna att debattera partiets politik inför kommande val. Meningen är att styrelsen ska få ett brett underlag för att kunna ytterligare förbättra och utveckla den framtida Socialdemokratiska politiken på Åland.
Kvällen avslutas med fest – och danstävling.
– Den som dansat med flest socialdemokratiska damer under kvällen vinner!
Kongressen är öppen för alla intresserade men det är endast medlemmar som har rösträtt. (ak)