DELA

Sorgegrupp startar i Villa Carita

Mariehamns församling startar en sorgegrupp i Villa Carita på Ålandsvägen
Gruppen leds av diakonen Marie-Louise Nordberg och diakonissan Lisbet Nordlund.
Ledarna presentar teman för varje möte men sorgegruppen är en självhjälpsgrupp där deltagarnas egna berättelser skall hjälpa dem bearbeta sin sorg.
Gruppen träffas fem måndagar varannan vecka med start den 31 januari, och en sjätte gång i höst. Mariehamns församling tar emot anmälningar. Deltagare från andra församlingar får plats i mån av möjlighet.