DELA

Sopgrupp tillsatt i Lemland

En politisk arbetsgrupp i Lemlands kommun har tillsatts för att se över sophanteringens utvecklingsmöjligheter. Under våren skickades en enkät ut till de lemländska hushållen där de fick svara på frågor om bland annat sophämtning och avgifter.
– Det här är ett långsiktigt projekt där vi ser över var det största påfrestningarna finns, säger Johan Willstedt på tekniska nämnden. Vi är en tillväxtkommun och vi behöver veta hur sophanteringen kan utvecklas i framtiden.
I höst ska enkäterna sammanställas och utredas. (tl)