DELA

Soludden ska sköta färjmat

Under bildning varande aktiebolaget Soluddens mat hade det förmånligaste anbudet när landskapsregeringen bjöd ut mathållning och caferörelse ombord på m/s Viggen och mathållning för m/s Doppingen.
Vid enskild föredragning beslöt infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) att avtalsförhandlingar ska inledas med bolaget. (ms)