DELA

Solbergsrondell närmare lösning

JOMALA De ändringar som krävs i detaljplanen för att förslaget till vägplan för landsväg 3 skall kunna förverkligas har godkänts av kommunstyrelsen i Jomala. Frågan om ändringarna har manglats i över två år i kommunen.
Ombyggnaden av Lemlandsvägen handlar om sträckan från Kalmarnäs och Solbergets korsning, där det planeras en rondell, fram till Österkalmare vägskäl.
Nu skall detaljplanen behandlas i Jomalafullmäktige och, om den klubbas igenom, ställas ut för allmänhetens påseende. Först då den proceduren är klar hamnar ärendet på landskapets bord för vidare beredning. Det betyder i sin tur att vägplanen skall slås fast och ställas ut och att pengar skall beviljas för projektet. Tidigast 2012 räknar trafikavdelningen med att vägbygget kan komma i gång. (tt-s)