DELA

Solberget-väg stängs om en vecka?

Landskapets trafikavdelning har tröttnat på att den tillfälliga anslutningen från Solberget i Jomala inte har stängts av ännu. Nu hotar trafikavdelningen med att gräva bort den på kommunens bekostnad.
Den tillfälliga väganslutningen har blivit en riktig långkörare. Allt sedan kommunen fick lov till tillfällig väg till bostadsområdet i slutet av 2005 har ärendet bollats fram och tillbaka mellan trafikavdelningen och kommunen.
Inte mindre än fem brev från landskapsregeringen har landat på kommunstyrelsens bord under de år som gått. I det senaste, daterat 22 oktober 2007, skriver landskapsregeringen att den tillfälliga anslutningen till stora vägen grävs bort och stängs av den 1 november. Arbetet görs på Jomala kommuns bekostnad eftersom kommunen inte hörsammat landskapsregeringens tidigare beslut. Orsaken är att anslutningen anses vara mycket trafikfarlig.
Kommunstyrelsen beslöt, trots skrivelsen, att anhålla om att den tillfälliga anslutningen får vara kvar i väntan på att vägnätet på Solberget byggs ut. Kommunstyrelsen påpekar också att den redan färdigt byggda anslutningen från bostadsområdet till Kalmarnäsvägen inte kan anses vara maximalt trafiksäker så länge det planerade rondellbygget inte genomförts och då fartgränsen fortsättningsvis är 70 km i timmen. (ao)