DELA

Solberget saknar ännu trafiklösning

JOMALA. Efter åtta år har trafikproblemen vid bostadsområdet Solberget i Jomala ännu inte lösts trots att de har lyfts fram både flera gånger och i olika sammanhang. Mellan 600 och 700 personer bor i området och flera flyttar in men ingenting görs för att förbättra säkerheten för fotgängare och cyklister.
Niklas Rajamäki (M), fullmäktigeledamot i Jomala och själv boende på Solberget, försöker nu skynda på beredningen av dels den planerade rondellen, dels en gång- och cykelväg och dels en gångtunnel under Lemlandsvägen.
– Trafiksituationen är livsfarlig, måste det hända en olycka innan något görs, undrar Rajamäki som har lämnat in tre motioner till fullmäktige.
Kommunstyrelsen i Jomala beslöt på sitt sammanträde förra veckan att underteckna markanvändningsavtalet med Solberget ab. Rajamäki reserverade sig i fullmäktige mot att kommunen skall ta över området.
– Jag anser att kommunen inte skall ta över ett område som inte är klart. Mycket återstår att göra på park- och grönområdena.
Han reserverade sig också mot beslutet att utöka våningsantalet i området.
– Vi har en områdesarkitekt som har planerat Solberget, varför ändra på det? (tt-s)