DELA

Söker tillstånd för naturgasrör

Rysk-europeiska konsortiet Nord Stream 2 Ag ansöker om tillstånd av regionförvaltningsverket i södra Finland om att få sänka ner två naturgasrör på finländskt vatten. Rören ska gå söder om Åland.

Verket har nu satt upp kungörelser om konsortiets ansökan på anslagstavlorna i både Föglö och Kökar och ansökningshandlingarna kan läsas i kommunernas kanslier.

Landskapet har i egenskap av berörd myndighet rätt att avge utlåtande och andra berörda rätt att lämna in skriftliga anmärkningar. Dessutom kan vem som helst rätt att framföra sin åsikt i frågan. Anmärkningar och åsikter ska vara inlämnade till regionförvaltningsverket senast den 20 november. (tt-s)