DELA

Söker pengar för säker hamn

Åländsk flyktingmottagning kan få en ansenlig summa att röra sig med om EU-fonden för asyl, migration och integration (AMIF) beviljar pengar till det treåriga projektet ”En säker hamn”.

Projektet går ut på att utveckla samarbetet vid flyktingmottagning och förbättra beredskapen inom flera olika sektorer. Landskapet åtar sig att samfinansiera projektet med totalt 45 000 euro.

Samarbetspartners är ÅHS (samfinansierar totalt 30 000 euro), Mariehamn (18 000), Finström (3 000), Lemland (3 000), Sund, Saltvik, Brändö, Medis, AMS, Röda Korset, Folkhälsan och Arbetarnas bildningsförbund. (tt-s)