DELA

Söker nytt tillstånd för att avliva djur

Finavia ansöker om förnyat tillstånd att avliva djur som orsakar fara för flygtrafiken på Mariehamns flygplats. Det nuvarande löper ut vid årsskiftet.

– Det gäller främst rådjur och älg som tar sig in på flygplatsområdet. Om ett flyg är på väg att landa finns det inte alltid tid att valla ut djuren, utan då måste de avlivas, berättar landskapsregeringens jaktförvaltare Robin Juslin.

Även fåglar – i synnerhet skrattmås och fiskmås – kan störa flygtrafiken.

Djuren avlivas av personal på flygplatsen som innehar jaktkort och vapenlicens.

Robin Juslin menar att tillståndet är nödvändigt för flygplatsens säkerhet och därför lär en förnyelse beviljas. Handläggningen sker under de närmsta veckorna eller efter semesterperioden. (mis)