DELA

Söker 30.000 för Smakbyn

Michael Björklund har genom Nordiska Matkompaniet ansökt om 30.000 euro från Sunds kommun till den planerade Smakbyn vid Jan Karlsgården.
Ansökningen avser avlyftande av bland annat anslutningsavgifter för avlopp och vatten. Ärendet är återremitterat och under beredning för att utreda kommunens möjligheter att stöda privata näringsidkare. (so)