DELA

Söderlund vill se färre oönskade graviditeter

Lagtingsledamoten Pernilla Söderlund (Lib) har ställt en skriftlig fråga till landskapsregeringen om man ser behov av ytterligare åtgärder för att minska antalet oönskade graviditeter på Åland.

Det jämförelsevis stora antalet aborter på Åland är en fråga som har tagits upp i politiken till och från. Pernilla Söderlund menar att en bidragande orsak till siffrorna är att Åland inte subventionerar preventivmedel i samma utsträckning som våra närregioner.

”Flera åtgärder behöver sättas in eftersom kvinnors psykiska ohälsa ökar och ett strategiskt arbete för att minska antalet oönskade graviditeter skulle öka den sexuella och reproduktiva hälsan och ge ett flertal positiva effekter”, skriver hon i sin fråga. (ff)