DELA

Socialvårdslagen hos utskottet

Den nya socialvårdslagen är nu på remiss i social- och miljöutskottet. Ärendet togs upp vid lagtingets plenum på onsdagen efter att Bert Häggblom (Ob) begärde bordläggning förra veckan.

När lagförslaget togs upp på nytt i går begärde dock ingen ordet. Häggblom själv var inte ens i salen.

– Jag fick med det jag ville säga i den andra punkten (om yrkesutbildning i socialvården, reds. anm.), säger han till Nya Åland.

Varför valde du att bordlägga ärendet då?

– Jag tyckte att det var kort om tid för ett så stort paket. Jag ville ha mer tid att gå igenom det och diskutera med andra. (ff)