DELA

Socialregler i gränsforum

Frågan om sjömän som seglar under svensk flagg och samtidigt driver ett företag på landbacken granskas nu närmare.
Wille Valve (M), lagtingsledamot och ordförande för Ålands delegation i Nordiska Rådet, har fört ärendet vidare till både Nordiska ämbetsmannakommittén för arbetsliv och Nordiska ämbetsmannakommittén för social- och hälsofrågor. Valve har också bett att landskapsregeringens informationssekreterare Gunnar Westerholm ta upp frågan i gränshindersforum.
Som Nya Åland tidigare har berättat har informationen från myndigheterna till de finländska medborgare som arbetar på svenskflaggade fartyg varit bristfällig. Många har bland annat inte vetat att också eventuella företag i land omfattas av det svenska socialsystemet.
Frågan aktualiserades då en man, som driver ett jordbruksföretag parallellt med sitt sjömansjobb på en av de svenskflaggade färjorna, fick veta av folkpensionsanstalten att han inte var berättigad till ersättning då han blev sjuk. (tt-s)