DELA

Socialdemokraterna vill behålla service i Mariehamn

Socialdemokraterna i Mariehamn har sammanställt sin lista till kommunalvalet. 30 namn, varav hälften är nya kandidater finns med, och jämställdheten är total då listan består av 15 kvinnor och lika många män.
I samband med att listan offentliggjordes presenterades också valprogrammet för stan. Bland punkterna finns krav på stopp av nedskärningarna inom välfärden, bibehållande av servicen inom barnomsorg, skola och Trobergshemmet, samt att grundskolan ska behålla lärare, assistenter och skolpsykologer. För att finansiera detta kan Socialdemokraterna, om föreslagna budgetförstärkningar inte räcker, tänka sig en mindre skattehöjning. (jb)