DELA

Snuset fick egen hemsida

Inför revideringen av EU:s tobaksdirektiv lanserar Europaparlamentsledamoten Christofer Fjellner hemsidan ”Europeans For Snus – www.eusnus.se
– Det är orimligt att den enda tobaksprodukt som är förbjuden i EU är den minst skadliga. Namninsamlingen på eusnus.se utgör ett utmärkt verktyg för konsumenterna att med sin underskrift sätta press på kommissionen att tänka om i frågan, skriver Fjellner i ett pressmeddelande.
– I tobaksdirektivet står det uttryckligen att kommissionen ska utreda mindre skadliga tobaksprodukter. Om snus inte räknas som mindre skadligt så vet inte jag vad man syftar på, skriver Christofer Fjellner. (tt-s)