DELA

Snattade i matbutik – två gånger samma dag

En person snattade varor två gånger på samma dag i en livsmedelsbutik i Mariehamn. För det blir straffet 17 dagsböter på sammanlagt 102 euro.
De snattade varornas sammanlagda värde uppgick till 25,93 euro. (mw)