DELA

Snart tunnel i Söderby

Landskapsregeringen inleder avtalsförhandlingar med Ålands schakt gällande byggandet av en gång- och cykeltunnel i Lemland Söderby. Förhandlingarna gäller även ombyggnad av korsningsområde på landsvägen.
Beslutet togs av vicelantråd Roger Nordlund på enskild föredragning i tisdags.(ab)