DELA

Smugglade läkemedel per post

En man har dömts för tre fall av smuggling av tabletter. Smuggligen skedde per post och brotten ägde rum i slutet av 2013. Den åtalade ska uppsåtligen i strid med läkemedelslagen och bestämmelser som har utfärdats med stöd av denna per post infört receptbelagda läkemedel i landet. Den åtalade dömdes till 35 dagsböter à 6 euro, sammanlagt 210 euro. (hh)