DELA

Smittskyddet i s-lagsändring

Besluten kring bekämpandet av smittsamma sjukdomar på Åland förtydligas.

En ändring av självstyrelselagen är på gång och där skrivs in att det som på rikssidan ankommer på riksmyndigheterna eller kommunerna skall skötas av landskapet på Åland eller någon annan myndighet, som anges i landskapslag.

Den här ändringen har varit på gång och är redan godkänd av såväl lagtinget som riksdagen i en första omgång. Men lagar av grundlagskaraktär måste godkännas av två på varann följande riksdagar. Därför har riksdagen bett om ett nytt utlåtande av landskapsregeringen, som stöder ändringen.

Man skriver att ändringen gör det möjligt att organisera smittskyddet på ett ändamålsenligt och korrekt sätt. (ht)