DELA

Smet från krock på parkering

En parkerad bil vid Arkipelags parkering i Mariehamn påkördes i förra veckan. Bilen fick skador på vänster sida.
Den skyldige till påkörningen gav sig av från platsen utan att ge sig tillkänna. (ka-f)