DELA

Små kreditförluster för Nordea Åland

Nordea Ålands totala intäkter för det första kvartalet 2012 uppgick till 1,5 miljoner euro, en ökning på 10 % jämfört med fjolårets första kvartal. Utlåningen till privatkunder har ökat med 1,5 % och Nordea Ålands bolånestock uppgår nu till totalt 162 miljoner euro.
Samtidigt har sparandet för köp av bostad ökat då det i dag i regel krävs en egen kapitalinsats vid bostadsköp. Räntenivåerna förväntas fortsättningsvis vara låga även om den ekonomiska osäkerheten pressar marginalerna uppåt.
Nordea Åland redovisar kreditförluster på endast 17.000 euro.
– Det spöke som plågat finanssektorn världen över, kreditförluster, har ännu inte avspeglats i Nordea Ålands siffror. Detta är ett tecken på att vårt samhälle och särskilt vårt näringsliv än så länge mår relativt väl, skriver Nordea i ett pressmeddelande. (aks)