DELA

Små ändringar på Kasberget

Stadsutvecklingsnämnden ska ta ställning till ett utkast till ny stadsplan för tre tomter i stadsdelen Kasberget i norraste Mariehamn på sitt möte nästa vecka. Enligt nu gällande stadsplan är tomterna planerade för våningshus, men tidigare i år beslutades att det ska bli parhus i stället. Tidigare var området uppdelat i fyra tomter.

Nu har man justerat planen med anledning av terrängen och beaktat kraven för den transformator som finns i närheten. Transformatorn ska inte flyttas.

Totalt blir det elva stycken parhus på de tre tomterna. Husen flyttas lite för att undvika större sprängningar.

Om stadsutvecklingsnämnden godkänner utkastet ska det hållas samrådsmöte, planen ställas ut och beslut fattas av fullmäktige. (eh)