DELA

Slutväxlat i valutaautomat

Den som vill växla valuta på Ålandsbanken måste i fortsättningen göra det över disk. Automaterna i Mariehamn och Godby läggs ner.
Avdelningschef Åsa Gestranius säger att en orsak är de ständigt skärpta reglerna för att motverka penningtvätt. En annan att automaterna inte håller den nivå på kvaliteten som man kunde önska.
– För att kunna växla valuta måste kunden numera identifiera sig. Det går att ordna, automaterna kan göras om för det, men eftersom de inte håller önskad kvalitet så väljer vi att ta bort dem.
Åsa Gestranius säger att automaterna har varit mycket uppskattade – när de har fungerat – framför allt bland ålänningar som har gjort spontanresor till Sverige och kunnat växla valuta på morgonen. I fortsättningen måste man vänta tills banken öppnar och växla över disk. (ht)