DELA

SlutBUSat i höst

Interreg. projektet BUS, barnens och ungdomarnas skärgård, avslutas den 30 september.
”Så här i valtider där ungas intresse eller ointresse för politik diskuteras har BUS en annan erfarenhet. Projektets erfarenhet är att ungdomar är intresserade av samhällsfrågor. Det många ungdomar saknar är dock erfarenheten av att faktiskt bli tagen på allvar och att ens åsikt kan göra skillnad. ”skriver projektledaren Lotta Angergård i ett pressmeddelande.
SKUNK, intresseorganisationen för ungdomar i skärgården, söker nu nya vägar att förbättra villkor och fritid för unga i skärgården. Den 9 oktober håller BUS styrgruppsmöte och i samband med mötet fortsätter även diskussionerna för hur ett framtida projekt kan skapas.
Inom BUS har man bland annat arrangerat tre träffar, en festival, fyra skärgårdsmiddagar, två åländska elevrådsutbildningar, många möten och resor mellan skärgårdarna i Östersjön.