DELA

Sleipner föreslås få proprieborgen

Stadsstyrelsen har godkänt förslaget om att fullmäktige ska teckna en proprieborgen för ridklubben Sleipners checkräkning med kredit hos Ålandsbanken till ett belopp om 17 000 euro. I förslaget ingår att staden debiterar ridklubben 0,4 procent av checkräkningslimitens beviljade belopp. Stödet, som uppskattas til 1 360 euro, ska ses som ett stöd av mindre betydelse, enligt EU-regler.

I beredningen till beslutet framkommer att staden velat fasa ut systemet med beviljad borgen för checkkrediter, men har inte kommunicerat detta till föreningar.

Jonny Andersen (Lib) jävade sig under behandlingen av ärendet eftersom han är ekonomiansvarig i föreningen. Tony Wikström (S) föreslog att man skulle godkänna ett belopp om högst 30 000 euro, men förslaget fick inget understöd och förföll. (eh)