DELA

SLC nöjda med budget – men kräver mer av marknaden

– Trots ett svårt ekonomiskt läge i hela samhället har regeringen gjort vad den har kunnat från statsmaktens sida för att trygga verksamhetsförutsättningarna för jordbruket under inkommande år.

Det konstaterar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC, om regeringens budgetförslag för 2021. Producentorganisationen är dock bekymrad över marknadsläget med bland annat sjunkande producentpriser och billighetskampanjer. Höstens nya billighetskampanjer pressar priserna och andra yttre orosmoment såsom Afrikanska svinpesten skapar osäkerhet på marknaderna.

– Vi kan inte producera premiumprodukter till dumpningspris. Det är inte hållbart att den part i livsmedelskedjan som står för råvarorna inte får ut sin andel av priserna. Detta faktum sätter hela den finländska livsmedelskedjan på en instabil grund. Producenterna behöver få ut ett bättre producentpris från marknaden helt enkelt, säger ordförande Mats Nylund.

Lönsamhetskvoten på 0,36 för år 2020 ligger enligt Naturresursinstitutet Lukes lönsamhetsprognos på i stort sett samma nivå som tidigare. Det innebär att lantbrukarna i genomsnitt får en tredje del av den lön de borde få. (hh)