DELA

SLC-möte hålls i Mariehamn

Den 6 juni samlas Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds (SLC:s) fullmäktige till vårmöte i Mariehamn.
Mötet behandlar lantbrukspolitiska frågor, till exempel de delar av regeringsprogrammet som har betydelse för SLC, skogsfrågor och hur man skall kunna vända den negativa trend som funnits när det gäller jordbruksinkomsterna.
SLC:s möten alternerar mellan Åland, Österbotten, Nyland och Åbo. Denna gång fungerar mötet samtidigt som en slags utflykt och ett 40-tal personer deltar i resan. Under besöket kommer de att åka runt på landsbygden för att träffa och prata med olika åländska landsbygdsföretagare. (ml)