DELA

SLC får stöd för nordisk mattävling

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC, beviljas 22 000 euro i stöd från Ålands landskapsregering för deltagande i nordiska mattävlingen Embla.

Tävlingen hålls i Norge nästa år. LR anser att stödet hjälper till att marknadsföra Åland, samt åländska livsmedelsprodukter, som en hållbar och kreativ matregion som lockar till besök i enlighet med den hållbara livsmedelsstrategin. (ij)