DELA

Skyddsvärda miljöer på Föglö kartläggs

FÖGLÖ. Våren 2011 tog Finlands regering, Finlands miljöcentral, Finlands kommunförbund och landskapsregeringen ett gemensamt initiativ för att bevara ”kommunernas värdefulla naturtyper”. Förhoppningen är att alla landets kommuner ska göra insatser inom området. Överenskommelsen undertecknades för Ålands del av dåvarande miljöministern Katrin Sjögren (Lib).
På Föglö är det första steget nu taget genom att en arbetsgrupp ska lokalisera skyddsvärda kulturbiotoper och naturmiljöer. Kommunstyrelsen har gett kommundirektör Niklas Eriksson i uppdrag att utse vilka personer som ska ingå i gruppen.
Eventuellt kan gruppen även ta fram förslag på någon eller flera platser som kunde bevaras eller restaureras för framtiden.
Arbetsgruppen ska lämna in sin rapport senast i september i år. (ak)