DELA

Skyddshem blir landskapsfråga

I riket betalar staten, enligt en helt ny lag, ersättning till de som producerar skyddshemstjänster. På Åland är det Mariehamns stad som genom skyddshemsverksamheten på Tallbacken ger service till hela Åland.

Kommunerna betalar för köpta tjänster men under de perioder då hemmet står tomt är det staden som står för alla kostnader, bland annat för personal som måste finnas på plats dygnet runt.

Det blir dyrt och stadens socialnämnd ställde därför frågan om landskapet tänker anta en liknande lag. Nämnden har nu fått svaret att lagstiftningsprocessen redan är i gång. (tt-s)