DELA

Skydd av kungsgård utreds vidare

Landskapsregeringen har beslutat att man ska samla större underlag för att pröva ärendet om skydd av Haga kungsgård. Museibyrån ges i uppdrag att sammanställa en förteckning över alla liknande objekt.
– Man ska försöka jämföra Haga kungsgård med liknande landskapsägda anläggningar med kulturhistoriskt värde och försöka klassificera dem för att se vilket substatus de respektive fastigheterna kunde få, berättar överantikvarie Elisabeth Palamarz. (aks)