DELA

Skunkvolontär till Frankrike

Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation, Skunk, sänder till hösten iväg sin första volontär någonsin. Det är Elvira Lobråten som skickas till Frankrike och organisationen Compagnonsbatisseurs. Deras projekt är att hjälpa till att renovera lägenheter till människor med mindre möjligheter.

De senaste åren har Skunk haft två volontärer per år som involverats i föreningens dagliga arbete på hemmaplan. Hittills har volontärerna kommit från Franrike, Spanien, Turkiet, Ukraina och Sverige.

Nu har föreningen beviljats 26 000 euro för att ta emot två nya volontärer genom programmet Europeiska solidaritetskåren. (ikj)