DELA

Skunk vill ha ungdomscoach

Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation Skunk:s styrelse har uppvaktat Ålands landskapsregering om att de vill ha en infrastrukturell satsning i form av en ungdomscoach för skärgårdens unga för 2014 och tre år framåt.
En ungdomscoach skulle uppmuntra till engagemang och sammanföra ungdomar över kommungränserna. Ungdomscoachen skulle komma att uppsöka skolorna regelbundet och informera i klasserna om olika arrangemang som är på gång samt bidra med olika aktiviteter och samtal.
Uppvaktningen varade under en halvtimme och styrelsen upplevde att de lyckades beskriva vad de anser är en väldigt viktig satsning inte bara för unga utan för hela skärgården och hoppas på att regeringen ser en ekonomisk möjlighet för en ungdomscoach i skärgården, berättar verksamhetsledare Mia Hanström
SKUNK önskar en permanent ungdomscoach, men menar att man kunde inleda med ett treårigt projekt som försökstid. Föreningen uppskattar att kostnaden för landskapsregeringen skulle vara omkring 55.000 euro. (fj)