DELA

Skunk ger möjlighet till jämställdhetsutbildning

En utbildning för att främja kunskap om jämställdhet kan man ansöka om att få gå via föreningen Skunk.
Den hålls i Georgien och övriga deltagare är från flera olika länder i Europa.
Skärgårdsungdomars intresseorganisation, SKUNK, ger nu 3-4 personer möjligheten att åka på en utbildning som en del av projektet ”Me and You” som handlar om att bli bättre på social integration genom att öka kunskapen i jämställdhetsfrågor. Utbildningen hålls i Georgien i september och varar 6 dagar.
Den som ansöker till SKUNK om att få åka på utbildningen ska i sitt yrke eller ideellt jobba med ungdomar på något vis. Man kan ansöka oberoende varifrån på Åland man kommer, men de som på olika sätt jobbar med skärgårdsungdomar kommer att prioriteras. Övriga deltagare i utbildningen kommer ifrån Lettland, Ungern, Turkiet, Azerbajdzjan, Rumänien och Ukraina.
Under utbildningen får man arbeta med kill- och tjejgruppsmetoden och coachning och titta på hållbar utveckling och jämställdhet ur ett globalt perspektiv. Man vill bland annat i förebyggande syfte öka medvetenheten om olika former av människohandel och våld.
Skunk gör detta för att öka kunskapen om jämställdhets- och genusfrågor och därigenom utveckla verksamheten och inkludera alla på ett bättre sätt.
Utbildningen finansieras med EU-medel, Erasmus -programmet. (ff)